Δικηγόρος,
βουλευτής Άρτας
ΣΥΡΙΖΑ

Βρίσκεστε εδώ: HomeΟμιλίεςΟμιλία του Βασίλη Τσίρκα κατά τη συζήτηση για την ίση μεταχείριση προσώπων, ασχέτως φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής

Ομιλία του Βασίλη Τσίρκα κατά τη συζήτηση για την ίση μεταχείριση προσώπων, ασχέτως φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής

Read 296 times

Ομιλία του βουλευτή Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Τσίρκα, ως Κοινοβουλευτικού Εκπρoσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την ίση μεταχείριση προσώπων, ασχέτως φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής.

 

Αθήνα, 01/12/2016

 

 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το παρόν νομοσχέδιο περιλαμβάνει ουσιαστικές ρυθμίσεις με την ενσωμάτωση των Οδηγιών που μεταρρυθμίζουν την ισχύουσα ως τώρα νομοθεσία με νέες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κινείται στην ίδια προοδευτική κατεύθυνση με μία σειρά πρόσφατων μεταρρυθμίσεων που έχουν προηγηθεί, όπως η καθιέρωση του Συμφώνου Συμβίωσης και η ενίσχυση της αντιρατσιστικής νομοθεσίας. Με το παρόν νομοθέτημα επιβεβαιώνεται η προσήλωσή μας στην αξία της ισότητας ως πολιτιστικό και ιστορικό στοιχείο της χώρας, στοιχείο δημοκρατίας.

Το νομοθέτημα διαιρείται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην εφαρμογή της αρχής της ισότητας. Βασικός στόχος του νομοσχεδίου λοιπόν αποτελεί η δημιουργία ενός σαφούς νομικού πλαισίου εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Εισάγονται νέα κριτήρια αναγνώρισης της δυσμενούς διάκρισης με την προσθήκη νέων όρων όπως: Φυλή, χρώμα, εθνική καταγωγή και γενεαλογικές καταβολές. Επίσης, προστίθενται - ως νέοι λόγοι ενδεχόμενης δυσμενούς διάκρισης - η χρόνια ασθένεια, η οικογενειακή κατάσταση και η κοινωνική κατάσταση.

Ο παλαιότερος όρος «γενετήσιος προσανατολισμός» αντικαθίσταται από το όρο «σεξουαλικός προσανατολισμός», αφού ο όρος «σεξουαλικός» αφορά ευρύτερα στη συμπεριφορά του ανθρώπου στα ερωτικά θέματα και επιπλέον, αναφέρονται ρητά ως λόγοι διάκρισης και η ταυτότητα φύλου, καθώς και τα χαρακτηριστικά φύλου.

Η αρμοδιότητα της παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της κατά των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, ανατίθεται στον Συνήγορο του Πολίτη.

Με τον τρόπο αυτό καταργείται η Επιτροπή, η οποία προβλεπόταν από την μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία να λειτουργεί στο πλαίσιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και συνιστώνται 10 νέες θέσεις απασχολούμενων στο Συνήγορο του Πολίτη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ασκεί πλέον ουσιαστικά καθήκοντα και παίζει σημαντικό ρόλο στο πεδίο αυτό. Η μεταφορά αυτή των αρμοδιοτήτων για την καταπολέμηση των διακρίσεων από την Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης αποκαθιστά τη σύνδεση με την Κοινωνία των Πολιτών, στο πλαίσιο της αξιακής αναθεμελίωσης των δημοκρατικών αρχών, της μη διάκρισης και του σεβασμού της διαφορετικότητας στην ελληνική κοινωνία. Η επιλογή αυτή αποτελεί το εχέγγυο για τη μέγιστη δυνατή θεσμοποίηση της εποπτείας εφαρμογή της αρχής.

Οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου οδηγούν σε εξίσωση του συμφώνου συμβίωσης με τον γάμο, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά τα ίδια δικαιώματα στον εργασιακό χώρο και άρα μπορούν να διεκδικήσουν συνυπηρέτηση, οικογενειακά επιδόματα και πολλά άλλα που μέχρι πρότινος ήταν ακατόρθωτο.

Τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, εισάγονται προστατευτικές ρυθμίσεις που αφορούν στην απαγόρευση των διακρίσεων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε ζητήματα αποδοχών, απολύσεων, υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, επανένταξης και εκ νέου απασχόλησης μετά από περιόδους ανεργίας, αλλά και στη συνδικαλιστική συμμετοχή των εργαζομένων.

Προβλέπεται επίσης σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται δυσμενής μεταχείριση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο και το αντίθετο, κάνοντας διάκριση λόγω φύλου, θρησκείας και τα λοιπά, προβλέπεται φυλάκιση 6 μηνών έως 3 ετών και χρηματική ποινή 1.000 έως 5.000 ευρώ μετά από καταγγελία στον Συνήγορο του Πολίτη, που αποκτά διαμεσολαβητικό ρόλο για αποκατάσταση του προβλήματος που δημιουργήθηκε, όπως απόλυση ή υποβάθμιση.

Σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου είναι η διεύρυνση  στο πεδίο προστασίας, προσθέτοντας στο σημερινό ελλειμματικό νομοθετικό πλαίσιο και άλλες κατηγορίες για απαγόρευση των διακρίσεων, όπως την εθνική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη χρόνια ασθένεια, την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση.

Με το δεύτερο Μέρος του παρόντος σχεδίου νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/57 με την οποία καλύπτεται είτε ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι εισηγμένα είτε έχει υποβληθεί σχετική αίτηση εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ενώ περιλαμβάνονται συμπεριφορές σχετικές με πλειστηριασμούς που βασίζονται στα δικαιώματα αυτών, ακόμα και τους πλειστηριασμούς που δεν αφορούν σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

Στο ίδιο Μέρος και συγκεκριμένα στα άρθρα 28 έως 31 περιλαμβάνονται οι ποινικές διατάξεις οι οποίες προστατεύουν την ορθή λειτουργία της αγοράς από πράξεις κατάχρησης με σκοπό να μην θιχτεί η ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και η εμπιστοσύνη του κοινού στις κινητές αξίες, στα παράγωγα μέσα και στα κριτήρια αξιολόγησης.

Είναι προφανές πως η σημασία της οργανωμένης αγοράς ως μέσου συγκέντρωσης επιχειρηματικών κεφαλαίων και ανάπτυξης των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι κεφαλαιώδης για την εθνική οικονομία και είναι αναγκαίο να προστατευτεί.

Για πρώτη φορά ποινικοποιείται η σύσταση για διενέργεια χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με χρήση προνομιακών πληροφοριών, καθώς και η παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών. Πρόκειται λοιπόν για ποινικοποίηση συμπεριφορών που προσβάλλουν την ορθή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού σε αυτή τη λειτουργία.  

Η επισκόπηση των επιμέρους άρθρων μας οδηγεί σε χρήσιμες επισημάνσεις, όπως, ότι για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης των σχετικών εγκλημάτων είναι απαραίτητη, πάντως, η απόκτηση ή η διάθεση των χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν αρκεί ένας σκοπός απόκτησης ή διάθεσής τους.

Στο άρθρο 28 περιγράφεται μια ιδιαίτερη διακεκριμένη κακουργηματική περίπτωση κατάχρηση προνομιακών πληροφοριακών, όταν ο δράστης των σχετικών εγκλημάτων είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, κατά την κοινή έννοια του άρθρου 187 του Ποινικό Κώδικα.

Στο νομοσχέδιο, επίσης, περιλαμβάνονται λεπτομερείς και διαδικαστικές ρυθμίσεις, που διευκολύνουν την ταχεία πρόοδο της διαδικασίας, καθώς και μεταβατικές διατάξεις.

Με το άρθρο 43 επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις του καταργούμενου άρθρου 18 του νόμου 3340/2005 και προβλέπει την καταγραφή και την αρχειοθέτηση όλων των εντολών που δίνουν πελάτες για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων ακόμα και τηλεφωνικώς. Η καταγραφή αυτών θα γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την πληρότητα των καταγεγραμμένων στοιχείων.

Το τρίτο μέρος ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία ρυθμίσεις για την παραχάραξη και την κιβδηλεία σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας, οι οποίες επιτρέπουν να εμπίπτουν στο πεδίο του αξιόποινου και μια σειρά από άλλες πράξεις, οι οποίοι απηχούν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και μπορούν να θίξουν το ευρώ ή κάποιο άλλο νόμισμα.

Στο τελευταίο μέρος του νομοσχεδίου θεσπίζεται ένας ανεξάρτητος μηχανισμός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των φυλακών, ο  Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης των Περιστατικών Αυθαιρεσίας.

Για τέτοια περιστατικά η χώρα μας έχει καταδικασθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβιάσεις των άρθρων 2 και 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Για ένα Κράτος Δικαίου που παλεύουμε να οικοδομήσουμε είναι αναγκαίο μεταξύ άλλων να ληφθούν μέτρα που να διασφαλίζουν τη δίκαιη διερεύνηση καταγγελιών για τέτοια περιστατικά  και να υφίσταται το κατάλληλο θεσμικό και νομικό πλαίσιο για μην υπάρχει καμία υπόνοια συγκάλυψης ή ατιμωρησία.

Είναι πάγιο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας να μην υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια περιστατικά αυθαιρεσίας κρατικών λειτουργών. Με το παρόν νομοσχέδιο, ο Συνήγορος του Πολίτη, μια συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή, αναλαμβάνει τη διερεύνηση των καταγγελιών με σκοπό να διασφαλίζεται ο ανεξάρτητος, αξιόπιστος και αποτελεσματικός χαρακτήρας του εν λόγω μηχανισμού.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως ο νέος Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας δεν υποκαθιστά τον δικαστικό και πειθαρχικό έλεγχο, αλλά θα λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά. Κλείνει ένας κύκλος αρνήσεων και περιθωριοποίησης για ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας.

Είναι κατανοητό σε όλους ότι με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο θεσπίζουμε ένα αυστηρό πλαίσιο που θα απαλείψει τις πρακτικές περιθωριοποίησης και απομονωτισμού συμπολιτών μας στους χώρους εργασίας και όχι μόνο.

Καθήκον της Αριστεράς είναι η ατέρμονη επιμονή στην προστασία των δικαιωμάτων, σπάζοντας κοινωνικά ταμπού, στερεότυπα και οπισθοδρομικούς δογματισμούς. Σήμερα γεφυρώνουμε ένα κοινωνικό χάσμα, που οι προηγούμενες κυβερνήσεις επέτρεψαν να οξυνθεί, συμβάλλοντας στην ύπαρξη πολιτών δύο ταχυτήτων.

Συνεχίζουμε να νομοθετούμε στο όνομα μιας μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας που μας εμπιστεύεται, αλλά ταυτόχρονα στο όνομα μεγάλων πανανθρώπινων αξιών και οραμάτων, στο όνομα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προώθησης της ισότητας. Γιατί η ισότητα είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας που δεν πρέπει να αφήσουμε να διαβρωθεί.  

Σε αντίθεση με ελάχιστους κήρυκες του φόβου και της μισαλλοδοξίας η κοινωνία απέδειξε ότι ταυτίζεται με το Κράτος Δικαίου. Δεν παρασύρεται από τέτοια κηρύγματα. Χρειάζεται διαρκής και ανυποχώρητος αγώνας για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συνεχίζουμε να λύνουμε προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και έχουμε αποδείξει από την αρχή αυτής της διακυβέρνησης ότι δίνουμε μάχη ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης και φασισμού.  

Χωρίς τον εκδημοκρατισμό και τις μεγάλες θεσμικές τομές που χρειάζεται ο τόπος δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά.

Το σχετικό βίντεο:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb 1 twitter 1 blogger  you tube

Κοινοβουλευτικό έργο


Facebook Page

Επαγγελματική δραστηριότητα

 

tsirkas sima

logo suriza

avgi logo high

logo left

ecoleft

european-left-logo

neolaiasyriza

 

 

mavri vivlos

synthesis2

Free business joomla templates