Δικηγόρος,
βουλευτής Άρτας
ΣΥΡΙΖΑ

Βρίσκεστε εδώ: HomeΟμιλίεςΕισήγηση του Βασίλη Τσίρκα για το ν/σ «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»

Ομιλία του Βασίλη Τσίρκα για τα εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο

Read source url 964 times

Ομιλία κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τα εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο πραγματοποίησε την Πέμπτη 28/07/2016, ο Βασίλης Τσίρκας, ως Κοινοβουλευτικός  Εκπρόσωπος  του  ΣΥΡΙΖΑ.

Literature Review Writing Services

watch Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας καθώς και το βίντεο:

 

 

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Αντικείμενο του νομοσχεδίου που συζητάμε σήμερα είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας μας, της έννομης τάξης στο πεδίο του κυβερνοχώρου. Το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκει να προσεγγίσει η ελληνική νομοθεσία την κοινή ευρωπαϊκή, που είναι κοινή για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και αφορά στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων μέσω του διαδικτύου και αναλυτικότερα σε θέματα επιθέσεων κατά συστημάτων πληροφοριών, που αποτελούν νέες μορφές εγκληματικότητας. Το πρωτόκολλο που ακολουθεί προβλέπει και τυποποιεί εγκλήματα, τα οποία αφορούν τον ρατσισμό και την ξενοφοβία που διαπράττονται μέσω διαδικτύου.

Με την κύρωση της Σύμβασης της Βουδαπέστης, που περιλαμβάνεται στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, επιδιώκεται η εναρμόνιση των ελληνικών νομοθεσιών σχετικά με την ποινικοποίηση συμπεριφορών που συνδέονται με την κυβερνο - εγκληματικότητα. Περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός εγκλημάτων, που είναι εγκλήματα που θίγουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και των συστημάτων των υπολογιστών. Περιλαμβάνονται συμπεριφορές, όπως η παράνομη πρόσβαση σε συστήματα υπολογιστών, η υποκλοπή δεδομένων, η παρεμβολή σε προγράμματα ή σε ψηφιακά δεδομένα.

Πράγματι υπήρχε ένα σημαντικό έλλειμμα στην ελληνική έννομη τάξη σχετικά με την προστασία στο συγκεκριμένο πεδίο εγκληματικότητας και με τον τρόπο αυτό, για πρώτη φορά, τυποποιούνται αντίστοιχα εγκλήματα με το παρόν νομοσχέδιο και την ενσωμάτωση της Οδηγίας που περιλαμβάνεται σε αυτό.

Είναι γνωστό ότι από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 κάνει την εμφάνισή του ένα νέο ποινικό φαινόμενα, η εγκληματικότητα μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω του οποίου εκτελεί μα σειρά μεγάλων δραστηριοτήτων, αγορά προϊόντων, ειδησεογραφική ενημέρωση, ανταλλαγή πληροφοριών, διαφήμιση και πολλά άλλα. Ενώ, λοιπόν, συμβάλλει στη διευκόλυνση της επικοινωνίας, παράλληλα δημιουργούνται περιπτώσεις διάπραξης εγκληματικών πράξεων.

Είναι γνωστό επίσης γνωστό ότι το 70% των ατόμων που χρησιμοποιεί-σύμφωνα με έρευνες- το διαδίκτυο, πιστεύει ότι είναι πολύ πιθανό να πέσει θύμα διαδικτυακού εγκλήματος. Η κυβερνο - εγκληματικότητα συνιστά, λοιπόν, μια σοβαρή απειλή, όχι μόνο κατά φυσικών  ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, αλλά και κατά της εύρυθμης λειτουργίας των κρατών.

Απαιτείται, λοιπόν, συντονισμός σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αποτελεσματική και συνεχής δικαστική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Χρειαζόμαστε ένα κατάλληλο, δεσμευτικό και αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της κυβερνο-εγκληματικότητας.

Οι λόγοι που οι εγκληματίες προτιμούν τη χρήση διαδικτύου είναι επειδή το διαδίκτυο επιτρέπει την πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ατόμων, έχει χαμηλό κόστος και χαμηλό κίνδυνο, εξασφαλίζει την ανωνυμία και δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, που καθιστούν το διαδίκτυο ιδανικό μέρος δραστηριοποίησης ατόμων με εγκληματική συμπεριφορά.

Το ερώτημα που τίθεται και που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο είναι με ποιο τρόπο και κατά πόσον μπορεί να προστατευθεί ο κάθε πολίτης και ιδιαίτερα τα παιδιά και οι έφηβοι, αλλά και οι γυναίκες, από αυτή τη μορφή εγκληματικότητας.

Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, λοιπόν, προβλέπει την υποχρέωση των κρατών να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου, να μπορούν να διατάξουν – εφόσον διαπιστώνεται η τέλεση αντίστοιχων εγκλημάτων - πρόσωπα ευρισκόμενα στην επικράτεια να παραδώσουν δεδομένα υπολογιστή, τα οποία είναι αποθηκευμένα ή σε χρήση και ίδια υποχρέωση τίθεται και προς τους παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών.

Ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με τη δικαστική συνδρομή μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της διακρατικής εγκληματικότητας στο συγκεκριμένο πεδίο . Υπάρχουν βέβαια και άλλες διαδικαστικές ρυθμίσεις που αφορούν αυτή την έκδοση.

Με το πρόσθετο πρωτόκολλο προωθείται η ποινικοποίηση πράξεων ξενοφοβικής και ρατσιστικής φύσης, οι οποίες τελούνται μέσω του διαδικτύου.

Προωθείται, λοιπόν, η τυποποίηση αυτών των εγκλημάτων και η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στην ποινικοποίηση εγκληματικών συμπεριφορών που σχετίζονται με το διαδίκτυο, αλλά και τη συμπλήρωση δικονομικών διατάξεων με στόχο τη διεξαγωγή ερευνών από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές σε πραγματικό χρόνο, ενώ προβλέπεται και ένα δίκτυο σημείων επαφής τα οποία θα λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση για την προστασία των πολιτών.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Ήδη από το 1948 με την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του ανθρώπου έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά, αλλά όχι αρκετά, κατά τη γνώμη μου, βήματα για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, όπως αυτό της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1965 για την απάλειψη κάθε είδους φυλετικής διάκρισης. Η ανάπτυξη, όμως, της τεχνολογίας, και η δημιουργία ισχυρών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας δίνει το βήμα σε ομάδες ατόμων να προωθούν θεωρίες ρατσιστικές και να διακινούν υλικό με σκοπιμότητα την τέλεση τέτοιων ρατσιστικών πράξεων.

Διευρύνεται, λοιπόν, το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρου με σκοπό την εξάλειψη τέτοιων πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσεως. Ποινικοποιούνται, λοιπόν, τέτοιες πράξεις που τελούνται συστηματικά μέσω συστημάτων υπολογιστών και τα συμβαλλόμενα μέρη στη συγκεκριμένη σύμβαση δεσμεύονται να λάβουν τα απαιτούμενα νομοθετικά μέτρα.

Οι άλλες διατάξεις ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το σωφρονιστικό σύστημα και γενικά με τη βελτίωση του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης. Από την αρχή αυτής της διακυβέρνησης προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό πλαίσιο πραγματικού σωφρονισμού και όχι τιμωρίας.

Πρόκειται, λοιπόν, για τη θέσπιση της εξάλειψης του αξιόποινου και την παύση της ποινικής δίωξης για πράξεις σχετικά χαμηλής απαξίας. Ειδικότερα αφορά πράξεις που είναι χαμηλής κοινωνικής απαξίας, πταίσματα και πλημμελήματα.

Προβλέπονται διασφαλιστικοί όροι για την περίπτωση παραγραφής υπό όρους, όπως το να έχει παρέλθει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την τέλεση των πράξεων και βεβαίως ο όρος είναι να μην τελεστεί νέα αξιόποινη πράξη εκ δόλου ή να μην καταδικαστεί οποτεδήποτε αμετάκλητα κάποιος σε ποινή ανώτερη εκείνος που στη συνέχεια θα ωφεληθεί.

Εξαιρούνται εκείνα τα πλημμελήματα που από τη φύση τους και παρά την ελαφρότητα της ποινής είναι δύσκολο να συγχωρεθούν κοινωνικά και να ξεχαστούν και γι’ αυτό η σχετική ρύθμιση εξαιρεί συγκεκριμένο αριθμό πλημμελημάτων κατά της δημόσιας περιουσίας, αλλά και κατά ατομικών αγαθών, κατά ανηλίκων, μισθωτών και σχετικά με ρατσιστικές συμπεριφορές.

Τα βήματά μας για τον εκσυγχρονισμό των δομών είναι σταθερά και αποφασιστικά. Μια χώρα όπως η Ελλάδα εναρμονίζεται με το κοινό ευρωπαϊκό κεκτημένο. Προχωράμε και υλοποιούμε ρυθμίσεις για μια ανοιχτή και δημοκρατική πολιτεία όπως εμείς την οραματιζόμαστε.

Είναι πάγια η θέση μας και μεγάλο το στοίχημα της Αριστεράς για ίση μεταχείριση των πολιτών για μια δίκαιη, αξιοκρατική κοινωνία, απαλλαγμένη από κάθε μορφή ρατσισμού και ξενοφοβικής αντίληψης.

Οφείλουμε δύο απαντήσεις. Η μία αφορά σε ορισμένα κόμματα που έσπευσαν από χθες να βγάλουν ανακοινώσεις σχετικά με μια τροπολογία και ειδικότερα σε σχέση με όσα προβλέπονται  για τους συνοδούς και την ασφάλεια των κυβερνητικών στελεχών. Ορισμένοι βιάστηκαν να βγάλουν ανακοινώσεις, αλλά εμείς οφείλουμε να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό.

Είναι γνωστό ότι πριν από τη ρύθμιση αυτή όλοι οι συνοδοί των κυβερνητικών αποστολών έμεναν στα ίδια ξενοδοχεία με τα κυβερνητικά στελέχη και όλα τα έξοδα καλύπτονταν. Τώρα προβλέπεται ακριβώς το ίδιο για περισσότερες από εξήντα μέρες.

Είναι σημαντικό, κύριοι της Αντιπολίτευσης, ότι αυτή η χώρα παίζει επιτέλους έναν διεθνή ρόλο και χρειάστηκε να γίνουν αυτές οι ρυθμίσεις, γιατί αφορούν και εργαζομένους. Έχει να κάνει και με τη δυσκολία να βρεθούν οικονομικά ξενοδοχεία. Και το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί έχετε κυβερνήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, αφορά μόνο πέντε άτομα και επεκτείνεται αυτή η ρύθμιση για πάνω από εξήντα μέρες μόνο για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας και Εξωτερικών. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Σχετικά με τη δήθεν αποστολή πενήντα τεσσάρων κυβερνητικών στελεχών στην Πάρο, η Κυβέρνηση έχει απαντήσει και οφείλετε να πάρετε θέση, γιατί έχετε επιδοθεί σε ένα κρεσέντο προπαγάνδας, κιτρινισμού και λαϊκισμού, το οποίο θα πρέπει να το αφήσετε στην άκρη.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb 1 twitter 1 blogger  you tube

Κοινοβουλευτικό έργο


Facebook Page

Επαγγελματική δραστηριότητα

 

tsirkas sima

logo suriza

avgi logo high

logo left

ecoleft

european-left-logo

neolaiasyriza

 

 

mavri vivlos

synthesis2

Free business joomla templates